Nyhedsbrev
Om apoteket

Virksomhedsgrundlag 2015-2018

Mission (hvad er det vi tilbyder omverdenen)

Stege Apotek leverer, lægemidler og frihandelsvarer sikkert og uafhængigt; og bruger lægemiddelfaglig viden til at sikre rigtig og rationel brug.

 

Stege Apotek er en sundhedsfremmende virksomhed.

 

Vision (fremtidig ønskværdi tilstand og resultater skabt af vores organisation)

 

Kunden:

Stege Apotek skal være de lokale borgeres foretrukne sted for henvendelse ang. rådgivning om lægemidler og frihandelsvarer i forbindelse med sygdom, sundhed og livskvalitet.

Stege Apotek vil være de lokale borgeres foretrukne apotek pga. nærhed, service, tryghed og høj faglighed.

Stege Apotek vil have langvarige og udbytterige forhold til vores kunder til gensidig gavn.

Stege Apotek er det bedste apotek i Vordingborg kommune.

 

Samarbejdsparter:

Stege Apotek vil udvide og udvikle samarbejdet med Vordingborg kommunes (geografi) sundhedsaktører.

Stege Apotek er apoteket, der leverer sundhedsydelser i Vordingborg kommune.

Stege Apotek vil støtte lokale sundhedsfremmende initiativer økonomisk.

 

Personalet:

Stege Apotek vil være en unik og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere udvikles og trives.

Stege Apotek vil understøtte personalets sundhed.

Stege Apotek vil være et eftertragtet uddannelsessted.

 

Økonomi:

Stege Apoteks økonomi skal udvikle sig positivt.

Stege Apotek skal være det apotek, som etablerer enheder i vores forsyningsområde, i det omfang det er økonomisk attraktivt.

Stege Apoteks varesortiment skal afspejle høj kvalitet og rentabilitet.

Stege Apotek har altid fokus på rationelle arbejdsgange for at udnytte ressourcerne optimalt (LEAN)

 

Kvalitet:

Stege Apotek skal fortsat være akkrediteret efter DDKM

Stege Apotek tager udgangspunkt i standarderne og de krav som er formuleret i DA´s strategi.

 

 

 

Værdier (pejlemærker/nøgleord der beskriver)

  • Viden og sikkerhed
  • Troværdighed og tillid
  • Udvikling og fornyelse
  • Rationel drift og god samfundsøkonomi
  • Kvalitetsudvikling og -forbedring

 

 


 

Om Stege Apotek

Stege Apotek er medlem af Apotekeren hvis idégrundlag er:

 

APOTEKEREN fremstår som en kæde af apotekere, der er kendetegnet ved kvalitet i kundebetjening, service, drift, produkter og ydelser. Derfor skal medarbejdere løbende dygtiggøre sig inden for områder som kundebetjening, information, rådgivning, ledelse, markedsføring, logostik og drift.

 

Kædens medlemmer stræber kontinuerligt efter udvikling med fokus på forretningsudvikling med kunden i centrum. Herved skabes merværdi overfor kunder, personale og medlemmer.

 

Vi arbejder ud fra tesen: "Kun det, der er sket i butikken, er sket". I kæden APOTEKEREN lægger vi vægt på samarbejde, personaleudvikling, netværk, fælles aktiviteter, erfaringsdeling og udveksling af bedste praksis.

 

APOTEKEREN er en del af fællesskabet i Danmarks Apotekerforening, og arbejder for at alle apotekerne i Danmark fremstår professionelle.

 

 

Stege Apotek er uddannelsessted for farmakonomelever samt farmaceutstuderende.

 


 

 

 

Medicinservice

Stege Apotek forsyner oplandets kunder med medicin gennem 4 håndkøbsudsalg på Møn og Bogø, samt leverer til kunders privat adresser i samme område.

 

 

Deadlines for forsendelser

 

Kl. 12.30:

Indenbys forsendelser og forsendelser til Daglig Brugsen Borre og Klintholm Havn(midlertidig lukket pga. brand).

 

Kl. 13.30:

Fanefjord Brugs, Daglig Brugsen Bogø.

Dine oplysninger